مدیران

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره :   محمود صادقی گوغری

مدیر امور مالی :   اسماعیل سلاجقه

پروژه معدن ۳  : رضا عوض پور

نظارت فنی : حمیدرضا خضری

ماشین آلات : سیدمحسن سبزواری

امور قراردادها و کمیسیون معاملات و کنترل قیمت : ناصر شهابی نژاد

طرح و برنامه : فرهاد سلمان زاده

توسعه سرمایه انسانی و شایستگی : محمدعلی محبی

حقوقی و حفاظت فیزیکی : مرتضی امیری

                                                                                                           بازرگانی داخلی : ابوالقاسم بنی اسد

بازرگانی خارجی : مهدی روشن قلب

 ایمنی،بهداشت و محیط زیست : احسان شهسواری

فناوری اطلاعات و ارتباطات : مهدی شهابی نژاد

روابط عمومی  : مصطفی کورکی نژاد 

کارگزینی و امور کارکنان : محمدجواد آبادیان

کارگاه معدن ۳ : محمود ایران نژاد

رفاهی و امور اجتماعی : سبحان حبیبی

 فنی پروژه های عمرانی : محمدمهدی تندر

پروژه های عمرانی : بهروز باقریان